+420604644135 – Jan Pangrác info@psctyrlistek.cz

Každoročně druhý víkend v září patří na PS Čtyřlístek akci „Cesta na Xapatán – Memoriál Lucinky Mrvíkové“.

V pátek byly děti rozděleny do soutěžních družstev a následovalo povídání o historii i současnosti Čerchova. Před vlastním závodem v sobotu proběhl pietní akt k uctění památky naší bývalé vedoucí a kamarádky Lucinky Mrvíkové. Po obědě pro nás přijel autobus, který nás vyvezl na Čerchov. Zde jsme vystoupili na Kurzovu věž, odkud byl znamenitý výhled.

Pak již jednotlivá družstva vycházela na trať po modré turistické cestě přes Pec do Újezda. Na trase byla připravena řada soutěžních úkolů, a protože rostlo spoustu hub, došlo i na jejich sběr. Než byly spočteny výsledky, zahrály si děti oblíbenou hru „svíčky“. Na závěr dne bylo připraveno to nejočekávanější – vyhlášení výsledků. Zvláštní ocenění získaly děti z družstva předškoláků a prvňáků. Z ostatních si nejlépe vedlo družstvo „Růženky“ ve složení Simona Černá, Karin Soukupová, Klára Maříková, Martin Marek, Zuzana Rýdlová a Sára Wiesnerová.