+420604644135 – Jan Pangrác info@psctyrlistek.cz

Dne 18.9. jsme uspořádali v Domažlicích na Škarmaně akci Pohádkový les. V celém areálu bylo umístěno 20 stanovišť, na kterých různé pohádkové postavy vyzkoušely děcka z jejich znalostí přírody, ale také jejich šikovnost. Děcka si mohla zatancovat na malé diskotéce a nakonec obdržely malé dárečky. Celé akce se zúčastnilo více než 200 dětí.