+420604644135 – Jan Pangrác info@psctyrlistek.cz

Vážení rodiče, 

bohužel na základě usnesení vlády jsme nuceni všechny naše akce až do 1.11. zrušit. Níže přikládám pokyn předsedy České rady Pionýra Martina Bělohlávka:

 

Milý pionýři.

 

S těžkých srdcem, ale v návaznosti na usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z 8. 10. 2020 vydávám Pokyn předsedy Pionýra č. 02/2020, kterým zastavuji činnost Pionýra, nejméně do 25. října 2020.

 

V dokumentu vlády se hovoří o zákazu „provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.“

Vzhledem ke skutečnosti, že naše činnost je svojí povahou obdobná aktivitám podle dané vyhlášky, srovnatelná je proto jistě i úrovní rizika šíření nákazy. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny a je platný od 9. 10.

Jakkoli je to smutné, nehledejme, prosím, cestičky pro obcházení a nedodržování a zákaz, vydaný prozatím do 25. října, bezezbytku respektujme.


Další informace budou následovat, připravujeme i určité náměty, o nich budeme informovat následně.

 

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví!

Martin