+420604644135 – Jan Pangrác info@psctyrlistek.cz

Návštěva nové služebny městské policie v Domažlicích

 

Ve středu 22. 3. 2023 jsme se místo obvyklé schůzky v klubovně vydali s našimi nejmladšími pionýry na exkurzi do nové policejní služebny, která se nachází v  budově dřívější knihovny. Po našem příchodu nás přivítala paní Mgr. Ludmila Chladová, kterou ti již školou povinní mohou vídat ráno u základní školy na přechodu pro chodce. Ještě před začátkem prohlídky děti předaly dary v podobě kartonových policejních aut, které samy vyrobily. Následně nám paní Chladová ukázala halu přístupnou veřejnosti, úschovnu kol, kde měly děti možnost vidět policejní botičky a místa, kam už normální lidské oko nedohlédne. Pro děti byla připravena i soutěž ve dvojicích s dopravními značkami, která je moc bavila. Poté jsme se přesunuli do místnosti, kde si děti sedly na koberec a povídaly si s paní policajtkou. Ta jim vysvětlila, co která značka znamená a co má městská policie v popisu práce. Děti dále seznámila a poučila, co dělat v případě, že by našly injekční stříkačku. Ke konci prohlídky přišlo zkoušení policejních uniforem a samozřejmě focení. Posledním bodem byla návštěva místnosti s kamerami. A nadešel odchod domů. Mockrát děkujeme za exkurzi paní Chladové, která byla moc milá a děti prohlídka s ní moc bavila.

 

Ilona Krbcová