+420604644135 – Jan Pangrác info@psctyrlistek.cz

Po několikaleté odmlce se naše pionýrská skupina Čtyřlístek rozhodla podpořit Ligu proti rakovině, která letošní sbírku věnuje prevenci rakoviny prsu a získané finanční prostředky půjdou na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, výzkum a vybavení. 

Vedoucí a budoucí instruktoři se ve středu 15. května rozdělili do čtyř hlídek a na frekventovaných místech našeho města nabízeli veřejnosti onen známý symbol měsíčku lékařského. Věnováním minimální částky 20 Kč mohli kolemjdoucí přispět a připnout si tak tento symbol. 


Celkem se během dvou ranních hodin podařilo prodat 450 kytiček a vybrat částku 14 404 korun v hotovosti. Letošní novinkou byla i platba přes QR kódy, jejichž výsledná částka se bude sčítat v následujících týdnech. Děkujeme všem prodávajícím a přispívajícím na tuto tradiční akci.  

            Autor: Eva Svachoučková, PS Čtyřlístek