+420604644135 – Jan Pangrác info@psctyrlistek.cz

Halloweenská schůzka

Dne 1. 11. 2023 uspořádala pionýrská skupina Čtyřlístek pro své členy tradiční dušičkovou schůzku. Vedoucí a instruktoři nazdobili klubovnu papírovými dýněmi, umělými pavučinami a barevnými balónky. Před čtvrtou hodinou se začaly scházet děti, které měly za úkol přijít v kostýmu s dušičkovou tématikou. Na schůzce převládaly kostýmy čarodějnic, koster, duchů, dýní ale objevila se i princezna či pirát.

Děti si během schůzky zatančily a zahrály spoustu her za doprovodu hudby. Na konci dušičkové schůzky jsme uspořádali módní přehlídku, abychom si všechny kostýmy prohlédli. Všechny děti měly krásné kostýmy a během schůzky plnily úspěšně všechny hry, proto na ně čekala malá sladká odměna. Děti i vedoucí s instruktory si schůzku velmi užili a již se těší na další 😊 . Děkujeme všem rodičům za spolupráci a přípravu kostýmů pro děti.