+420604644135 – Jan Pangrác info@psctyrlistek.cz

 

Ve středu 22. 2. 2023 se na Pionýrské skupině Čtyřlístek uskutečnila masopustní schůzka. Prastará tradice, která se v posledních letech vrátila téměř do všech měst i vesnic, má z hlediska folkloru, historie a výtvarných činností i zajímavý vzdělávací charakter, proto jsme se rozhodli uspořádat masopust i v jedné z našich schůzek. Kromě dovádění při hudbě si děti vyzkoušely štěstí v různých soutěžích. Soutěžili jsme, povídali si o tradicích masopustu a hlavně tancovali. Masopustní diskotéka se všem líbila. Nechyběly ani sladké odměny za soutěže.  Vedoucí a instruktoři, kteří celý masopustní program připravovali, nezapomněli ani na výzdobu, a tak byla klubovna plná balonků a papírových šašků, které vyráběly samy děti na předešlé schůzce.

 Kája Královcová

PS Čtyřlístek