+420604644135 – Jan Pangrác info@psctyrlistek.cz

    V návaznosti na Výzvu MŠMT s názvem „Letní kempy 2021“ jsme se rozhodli v termínu 25.7. – 30.7. uspořádat 2 kempy na téma: „Újezdské filmové léto“. Účastníci budou rozděleni do 2 kempů podle věku. Přibližně bude rozdělení kopírovat první a druhý stupeň ZŠ.

    Projekt je  zaměřený na podporu naučně-populárního vzdělávání žáků všech stupňů základních škol. Tato aktivita vzniká s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Projekt má podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v září 2021 a řídí se mottem „smysluplné trávení volného času“.

 

Cíle projektu:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
  • podpořit návyky zdravého životního stylu
  • podpořit pohybové aktivity dětí.

 

    Letní kemp je zajišťován bez účastnického poplatku, aktivita je hrazena z dotačních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Letní kempy 2021 

 

Pro více informací nás kontaktujte na meilu:  Martin.Pangrac@lintech.cz