+420604644135 – Jan Pangrác info@psctyrlistek.cz

Opravdu dobrý tábor

Nejedná se o jeden dobrý tábor, nýbrž o krajskou akci Plzeňské KOP k propagaci našich táborů. Celá akce se uskutečnila 30. června letošního roku v odpoledních hodinách v domažlickém letním kině. Organizačně akci zabezpečovaly všechny tři domažlické pionýrské skupiny – Čtyřlístek, Mír a Ptáčata. Na 500 přítomných dětí se seznámilo s činností v Pionýru a sami si mohly vyzkoušet své znalosti a dovednosti na připravených stanovištích. Děti nejvíce lákala střelba ze vzduchových pistolí, slalomy na chůdách a s pingpongovou pálkou a míčkem, skákání v pytli, stavění pionýrského puzzle a mnoho dalších. Každé zúčastněné dítě si odneslo v pionýrské tašce propagační materiály o Pionýru, přehled připravovaných táborů skupinami Plzeňského a Karlovarského kraje, ale samozřejmě i sladkou odměnu.